Vilkår og betingelser | Creon
Vilkår og betingelser
Generelle vilkår for brug

Disse websider kontrolleres, drives og administreres af BGP Products ApS, et Viatris Selskab, Arne Jacobsens Allé 7, 5. sal, 2300 København S, Danmark. CVR nr. 36184779 (herefter BGP Products).

Vilkår for brug/databeskyttelse (Privatlivspolitik)

Ved at besøge og benytte disse Websider, accepterer du at overholde og være bundet af følgende vilkår og betingelser, herunder datapolitikken (findes nederst på siden) og eventuelle ændringer, der måtte være gældende på tidspunktet for dit besøg. Du kan finde oplysninger om Databeskyttelse i et særskilt dokument nederst på siden. Du bedes bemærke dette, inden du benytter vores websider, da disse er omfattet af dit samtykke.

Hvis du ikke er enig i vilkårene for brug, herunder privatlivspolitikken, skal du undlade at benytte websiderne.

BGP Products kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser, herunder datapolitikken, ved at opdatere disse juridiske meddelelser. Du bør derfor til enhver tid gøre dig bekendt med vilkårene, inden du benytter websiderne.

Indholdet og oplysningerne på denne webside er begrænset til brug i Danmark.

Indhold

BGP Products har udarbejdet indholdet på disse websider i overensstemmelse med det aktuelle videngrundlag og med professionel omhu. BGP Products påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser på websiderne eller aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden og/eller kvaliteten af indholdet på dets hjemmesider.

Links

BGP Products websider kan indeholde links til tredjepartssider, der alene tilvejebringes som en service over for brugere af vores hjemmeside.

BGP Products påtager sig intet ansvar for det eksterne indhold, men fungerer kun som formidler.

BGP Products tiltræder navnlig ikke eksternt indhold som sit eget og tager udtrykkeligt afstand fra ulovligt eller umoralsk indhold eller andet ulovlig handlen på eksterne websider.

Adgang til og brug af eksterne websider og linkede sider sker på brugerens egen risiko. Der kan ikke fremsættes krav om erstatning som følge af manglende eller ukorrekte data på en linket webside.

Hvis du bliver opmærksom på ulovligt indhold på en webside, som BGP Products linker til, bedes du omgående informere os herom.

Ansvarsbegrænsning

BGP Products er ikke ansvarlig for og påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader af enhver art, herunder indirekte tab eller skader eller følgetab eller -skader som følge af adgang til eller brug (herunder download, computervirus, installation eller brug af software) eller manglende brug af oplysninger på denne webside eller tilknyttede eller linkede sider, forudsat at tabet eller skaden ikke er forårsaget af BGP Products grove uagtsomhed eller forsæt. Ansvar for skader på liv, krop og helbred er ikke begrænset.

Meddelelse om ophavsret/varemærke

BGP Products er, medmindre andet er anført, eneejer af alle rettigheder til brug af indholdet på websiderne (i særdeleshed oplysninger, materialer og programmer herpå). Det er ikke tilladt at benytte oplysninger på websiderne og integrere det beskyttede indhold i andre programmer eller websider uden skriftlig tilladelse fra BGP Products.

Varemærker på denne BGP Products webside er registrerede varemærker, der tilhører BGP Products eller BGP Products associerede selskaber og er beskyttet i Danmark, Sverige og/eller andre lande. Intet på websiderne kan tages som udtryk for meddelelse af nogen licens eller rettigheder til at benytte sådanne mærker uden skriftlig tilladelse fra BGP Products eller de øvrige associerede selskaber, der måtte indehave det/de pågældende mærke(r).

Salg af Viatris-produkter

Vores produkter sælges i overensstemmelse med den gældende version af vores Almindelige Salgsbetingelser.

Lovvalg og værneting

For ikke-forbrugere er disse vilkår for brug og indholdet på Websiderne underlagt dansk ret, og eventuelle tvister i forbindelse hermed afgøres eksklusivt af den kompetente domstol ved BGP Products hjemsted.

For forbrugere er disse vilkår for brug og indholdet på Websiderne underlagt dansk ret, og eventuelle tvister i forbindelse hermed afgøres eksklusivt af Københavns Byret.