Produktinformation | Creon

Du forlader Creon.dk

Hvis du klikker på "Fortsæt" nedenfor, forlader du dette affilierede Mylan-selskabs websted for at gå til et websted tilhørende en tredjepart, som alene er ansvarlig for dets indhold.
Produktinformation

Creon® 10.000, hårde enterokapsler pankreatin 150 mg

Creon® 25.000, hårde enterokapsler pankreatin 300 mg.

Lægemiddelform og sammensætning: Creon® 10.000 hårde kapsler indeholdende mini mikro-granula med 150 mg pankreatin svarende til 10.000 Lipase enheder, 8.000 Amylase enheder og 600 Protease enheder. Creon® 25.000 hårde kapsler indeholdende mini mikro-granula med 300 mg pankreatin svarende til 25.000 Lipase enheder, 18.000 Amylase enheder og 1.000 Protease enheder. Indikationer: Mangelfuld optagelse af næringstoffer forårsaget af nedsat udskillelse af fordøjelsesenzymer fra bugspytkirtlen. Dosering*: Kapslerne bør synkes hele med tilstrækkelig væske under eller efter hvert måltid eller mellemmåltid, de må ikke tygges eller knuses. Kapslerne kan evt. åbnes forsigtigt og tilsættes blød syrlig mad (fx yoghurt) eller sur væske (fx appelsinjuice) med pH< 5,5. Blandinger skal anvendes umiddelbart. Det er vigtigt at sikre, at der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden. Det er vigtigt at drikke rigeligt med væske hele tiden. Dosering til børn og voksne med cystisk fibrose:Enzymdoseringen er baseret på patientens vægt og bør starte med 1.000 lipase enheder/kg legemsvægt/måltid til børn under 4 år og med 500 lipase enheder/kg legemsvægt/måltid til børn over 4 år og voksne. Doseringen bør tilpasses sygdommens sværhedsgrad og bør ikke overstige 10.000 lipase enheder/kg legemsvægt/dag eller 4.000 lipase enheder/gram fedt i kosten/dag. Dosering ved andre tilstande forbundet med utilstrækkelig udskillelse af enzymer fra bugspytkirtlen: Doseringen bør tilpasses individuelt baseret på graden af fedt-diaréen og mængden af fedt i måltidet. Den nødvendige dosis til et måltid varierer fra ca.25.000 – 80.000 lipase enheder og det halve til et mellemmåltid. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. Forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati) er rapporteret hos patienter med cystisk fibrose, behandlet med høje doser bugspytkirtelenzym. Hvis du oplever usædvanlige symptomer fra maveregionen eller forandringer i symptomer fra maven bør du fortælle det til lægen. Lægen kan vurdere din tilstand for at udelukke muligheden for fibroserende colonopati, specielt hvis dosis er over 10.000 lipase enheder/kg/dag. Interaktioner: Der er ikke udført interaktionsstudier. Graviditet*: Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse til gravide kvinder. Amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Meget almindelig (≥1/10): Mavesmerter. Almindelig (≥ 1/100, < 1/10): Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet mave, diarré. Ikke almindelig (≥ 1/1000, < 1/100): Udslæt. Frekvens ikke kendt: Forsnævringer i området hvor tyndtarmen munder ud i første del af tyktarmen og i tyktarmen (fibroserende colonopati), kløe, nældefeber, overfølsomhed (anafylaktiske reaktioner). Overdosering: Ekstremt høje doser pancreatin kan medføre forhøjet urinsyre i urinen og i blodet.

Læs grundigt oplysningerne i indlægssedlen inden brug af dette lægemiddel.

Pakningsstørrelser: Creon® 10.000, enterokapsler 100 stk. Creon® 25.000, enterokapsler 100 stk. Dagsaktuelle priser kan ses på www.medicinpriser.dk. Udlevering: HA. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Viatris ApS.

*Forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, dateret 6. januar 2022, som kan rekvireres vederlagsfrit fra den danske markedsføringsindehaver: Viatris ApS, Borupvang 1, 2750 Ballerup, Danmark. 

Revideret januar 2022.