Produktinformation | Creon

Du forlader Creon.dk

Hvis du klikker på "Fortsæt" nedenfor, forlader du dette affilierede Mylan-selskabs websted for at gå til et websted tilhørende en tredjepart, som alene er ansvarlig for dets indhold.
Produktinformation

Producktinformation:

Creon® 10.000 pancreatin, Creon® 25.000 pancreatin, Creon® 40.000 pancreatin

Lægemiddelform og sammensætning: Creon® 10.000 hårde kapsler indeholdende mini mikro-granula med 150 mg pankreatin svarende til Lipase 10.000 enheder, Amylase 8.000 enheder og Protease 600 enheder. Creon® 25.000 hårde kapsler indeholdende mini mikro-granula med 300 mg pankreatin svarende til Lipase 25.000 enheder, Amylase 18.000 enheder og Protease 1.000 enheder. Creon® 40.000 hårde kapsler indeholdende mini mikro- granula med 400 mg pankreatin svarende til Lipase 40.000 enheder, Amylase 25.000 enheder og Protease 1.600 enheder. Virkning: Creon® indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler. Du skal tage enzymer ved sygdomme i bugspytkirtlen. Indikationer: Malabsorption forårsaget af nedsat pancreas sekretion. Dosering og indgivelsesmåde: Kapslerne bør synkes hele med tilstrækkelig væske under eller umiddelbart efter hvert måltid eller mellemmåltid, de må ikke tygges eller knuses. Kapslerne kan evt. åbnes forsigtigt og tilsættes blød syrlig mad (fx yoghurt) eller sur væske (fx appelsinjuice). Blandingen skal anvendes straks. Det er vigtigt at sikre, at der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden. Skyl eventuelt efter med sur væske. Drik rigeligt med væske hver dag.

Dosering til børn og voksne med cystisk fibrose: Vægtbaseret enzymdosering bør starte med 1.000 lipase enheder/kg legemsvægt/måltid til børn < 4 år og med 500 lipase enheder/kg legemsvægt/måltid til børn > 4 år og voksne. Doseringen bør tilpasses sygdommens sværhedsgrad og bør ikke overstige 10.000 lipase enheder/kg legemsvægt/dag eller 4.000 lipase enheder/gram fedt i kosten/dag.

Dosering ved andre tilstande forbundet med exokrin pancreasinsufficiens: Doseringen bør tilpasses individuelt baseret på graden af fedt-diarré og mængden af fedt i måltidet. Den nødvendige dosis til et måltid varierer fra ca.25.000 – 80.000 lipase enheder og det halve til et mellemmåltid.

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati), er set hos patienter med cystisk fibrose, som har fået høje doser pancreas-enzym. Hvis du har cystisk fibrose og tager mere end 10.000 enheder pr kg pr dag og har udsædvanlige mavesymptomer eller ændrede mavesymptomer, skal du kontakte din læge. Interaktioner: Der er ikke udført interaktionsstudier. Fertilitet, graviditet og amning: Fertilitet og graviditet: Spørg din læge til råds før du anvender Creon"®. Amning: Kan anvendes. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Ingen mærkning. Bivirkninger: Meget almindelig (≥1/10): Mavesmerter. Almindelig (>e;1/100, <1/10): Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustethed, diarré. Ikke almindelig (>e; 1/1000, <1/100): Udslæt. Frekvens ikke kendt: Forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati), kløe, nældefeber, overfølsomhed (anafylaktiske reaktioner). Overdosering: Ekstremt høje doser pancreatin kan medføre forhøjet mængde urinsyre i blodet. Pakninger og priser: Creon® 10.000 enterokapsler 100 stk. Creon® 25.000 enterokapsler 100 stk. Creon® 40.000 enterokapsler 100 stk. Dagsaktuelle priser kan ses på www.medicinpriser.dk. Udlevering: HA. Indehaver af markedsføringstilladelsen: BGP products ApS, Arne Jacobsens Allé 7,5., 2300 København S, Danmark. Produktinformationen er forkortet og omskrevet.

Fuldstændigt produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres hos BGP Products ApS, Arne Jacobsens Allé 7, 5.sal, 2300 København S. Tlf. 28116932. Fuldstændigt produktresuméet kan også hentes på siden "Links og referencer". Produktresumé opdateret 24. august 2015.

Læs altid indlægsseddelen omhyggeligt, inden du begynder at tage Creon"®. Link til Indlægssedler finder du på siden "Links og referencer".